Šejh hadži Muhammed Mejli Baba

nisan h mejli baba

Nišan šejh hadži Mejli babe u Vukeljićima

O životnom putu šejha Muhammeda Hadži Mejli babe se uglavnom zna iz usmenih predaja. Ponegdje se mogu sresti i pisani tragovi ali su vrlo oskudni. Porodična tradicija prenosi da je šejh Hadži Mejli baba došao iz Kasriarifana, malog mjesta koje se nalazi na granici između Turske i Sirije. Međutim, postoji i istoimeno mjesto u Uzbekistanu odakle je pir Šah-i Nakšibend (op.a.).

Ono što se pouzdano zna o životu ovog velikana tarikata jeste da je šejh Muhammed Hadži Mejli baba preselio 1854. godine što možemo doznati iz tariha koji se nalazi na njegovom nišanu:
On, Allah, je vječno živ
Oh žalosti što preseli vođa zaljubljenih (derviša),
Bio je izvor dobrote i čovjek vjere šejh Muhammed.
Otišao je u carstvo duša, a ostavio jetime.
Taj slavuj Božijeg jedinstva nastani se u džennetu
Odbacivši (tekst oštećen), napisaše
Mejliji kronogram seobe:
(tekst nejasan) i sastao se sa Voljenim
10. džumadel-ahira 1270. (10.03.1854.)

Šejh Hadži Mejli baba pokopan je u posebnom turbetu u Vukeljićima nedaleko od tekije, neposredno pored turbeta šejh Husein babe.

Datum rođenja je nepoznat ali je poznato da prije nego što je postavljen kao postnišin u tekiji u Vukeljićima proveo 17 godina kod šejh Sirri babe u tekiji na Oglavku, tako da se računa da je šejh Mejli baba došao u Bosnu oko 1820. godine. Zanimljivo je uzeti u obzir da dok je šejh Sirri baba bio šejh u svojoj tekiji na Oglavku, neko vrijeme nije bilo šejha u tekiji u Vukeljićima, a da je kao vekil vodio sve obaveze sin šejh Husein babe derviš Lutfullah. Mejli baba je imao tu čast da mu je šejh Sirri baba predao post i tekiju svoga šejha (šejh Husein babe) i počasno mjesto u asitane (glavnoj) tekiji u Vukeljićima, 1837.-’38. godine.

s h mejli baba

Turbe šejh hadži Mejli babe u Vukeljićima

Još jedna počast za Hadži Mejli babu je bila da je oženio šejh Husein babinu unuku, kćerku derviš Lutfullaha, Hanifu hanumu, koja mu je rodila dva sina: Husejna i Hasana i dvije kćerke: Elifu i još jednu. Tako je šejh Hadži Mejli baba u poznim godinama nanovo započeo život, ali je ipak Allahovim davanjem učinio veliki hizmet tarikatu i osnovao šejhovsku porodicu.

Hilafetnama šejh hadži Mejli babe

Prenosi se da je Hadži Mejli baba duhovno bio vezan za jednog šejha u Konji, da je imao velika imanja i vlastitu porodicu. Allahovim davanjem, Hadži Mjeli baba je izgubio svoju porodicu, pa mu je šejh dao do znanja da njegov put mora nastaviti drugdje. Kazao mu je i to da mora ići u potrazi za muršid-i kamilom. Zato mu je stavio jednu halku na nogu i rekao: ‘Ko ti bude skinuo halku, to je tvoj muršid.’

Tako je Hadži Mejli baba krenuo na put, daleko od svog vatana. Dobio je haber da se jedan takav šejh kakvog on traži, nalazi na Balkanu pa se tamo i uputio. Stigavši u Beograd, predložili su mu da ide u centralnu Bosnu i da će tamo inšAllah naći svoga šejha. Kada je došao poslije dugog putovanja do nadomak Fojnice, već je počeo sumnjati da li će ikada naći svoga šejha. Sjeo je pored puta, pa pomislio: ‘Da mi je sad malo sira, hljeba i jaje,’ jer je bio gladan. Istovremeno, šehovica Valida hanuma, supruga šejh Sirri babe, je rekla derviš Hasanu koji je posluživao u tekiji, ‘Eno musafira dole pored puta sjedi, sigurno je gladan pa mu odnesi malo sira, jaje i hljeba.’ Kad je došao derviš i donio mu hranu, Hadži Mejli baba je uzviknuo: ‘Kad je šehovica ovakva, kakav li je tek šejh.’ Pohitao je do tekije u nadi da se susretne sa šejhom, ali njega nije bilo tu. Morao je da čeka dok se šejh ne vrati sa puta. Kada ga je šejh Sirri baba ugledao, upitao ga je, ‘Što će ti ta halka na nozi?’, skinuvši mu halku sa desne noge pogledom. (Evlijanska merteba od zemlje je do neba!) U tom trenutku je Hadži Mejli baba, r.š., izustio onu poznatu kasidu Allah, Allah, derdićun dermana geldim Sirrije koju ispod donosimo u prijevodu na naš jezik:

Mejli babina ilahija 1a

Šejh hadži Mejlina ilahija

Allah, Allah tražeći dermana u mom dertu sam došao do Sirrije
Ja Resulallah budi darežljiv ja sam došao goreći do Sirrije
Uzvišeni Hakk je pokazao svoju blagost prema meni dao mi je dozvolu u ljubavi
Došao sam do izvorišta, do Sirrije
Kroz Sirriju upoznao me sa Njegovim sirrom (tajnom)
Gologlav kao Medžnun ludo sam došao do Sirrije
Danjui noću sam se žalio na mom halu
Allah mi je pokazao svoju pomoć
Došao sam krvav do Sirrije
Hem u šerijatu hem u tarikatu podučio me je
Slušajući njegovu zapovijed došao sam u vjeri sa Sirrijom
Voljeni ti je dao autoritet nad mojom dušom o Sirrija
Moja duša se naklonula Sirriji i u biti je ostala tajni sva naklonjena (mejl)
Ovim sebebom bacio sam svoju dušu i vrtim se oko Sirrije
Moju dušu naklonjenu zlu (nefs-i emmare) me bacila u dubine
I moj šejh je raspršio i u tom spoju sam došao Sirriji
Ja Ilahi Ti znaš tajna (sirr) je Tvoja i Sirri je Tvoj
Rob je tvoj kurban tebi pripada, ja sam došao kao kurban Sirriji
Ja Resulallah budi darežljiv za ljubav tvog ummeta
Došao sam do vrata Tvoje dobrote i na njih se naslonio tražeći Sirriju
Za velikog griješnika činiti šefaat je znak Tvoje veličine
Ti znaš da sam postao kao krilo i kao noćni leptir sam došao do Sirrije
Žedno srce ima potrebu za okeanom nemoj ga mahrum činiti tako Ti Tvoje milosti
Ja sam potrebiti prosjak i došao sam do okeana, do Sirrije
Tako Ti najvećeg imena (Ism-i Azam) za ljubavi Svjetlosti Biti
Bolestan u srcu i bolestan u tijelu došao sam Lukmanu (Ljekaru) do Sirrije
Čuo je griješni Mejlija da si ti džometli Sultan u ljubavi prema Svemogućem Allahu došao sam do sultana Sirrije.

Šejh Mejli baba se bavio i literarnim radom, koji je proisticao iz njegovog hala i iršada. Vidjeli smo iz prethodne ilahije koliko je bio vezan za svoga šejha Sirri babu, a ovdje ćemo navesti još dvije šejh Mejli babine ilahije:

I
Ako robu bude pomoć od Allaha,
Trudit će se naći muršida.
Jedan ašik kad bude drug Kjamilu,
U svom poslu obraća se muršidu.
Njemu on predaje glavu i dušu,
Zar cijeni svijet ko daje glavu.
Njemu brzo stižu darovi Božiji,
Traži, pitaj, druguj sa ašicima.
Eliksir života daće se njemu,
Pusti uho, slušaj govor Pirova.
Od Allaha bljesak stignuće tebi,
Glava nema bolova, srce blista.
Mejlina dova ovo je,
Od muršida kjamila ne odvoji me.

II

Ne budi gafil dertu derman traži kod Sirrije
Biser i dragulj, rubin i merđan, traži kod Sirrije.
Srcem i dušom ako si zaljubljen u ovaj put,
Danas na ovom svijetu spoznaju traži kod Sirrije.
Gdje su oni koji kažu da imaju dert, nek’ ovamo dođu,
Istinsku dobrotu koji traži, nek’ dođe kod Sirrije.
I koji su kao more prije dolaska njemu, bijahu kao mala djeca,
U spoznaji jedinstva danas Lokmana traži kod Sirrije.
I griješnik koji je nemoćan da uzme za ruku,
I da mu ukaže pomoć, to traži kod Sirrije.
Kao Mejlija koji su kapljica nek’ mu znaju vrijednost,
Okean darova Božijih traži kod Sirrije.

bosca h mejli baba1

Bošča šejh hadži Mejli babe

Šejh Hadži Mejli baba nijje djelovao samo u Vukeljićima, nego i šire. Neko vrijeme je provodio učajluke u Blagaju u tekiji, dok tamo nije bilo šejha. Bio je veliki društveni radnik tako da se čak i Ali paša Rizvanbegović vezao za njega. Porodična tradicija Hadžimejlića prenosi da je Ali paša počeo da čini hajrate i gradi džamije, tekije, mostove, da uspostavlja vakufe tek nakon što je Hadži Mejli babinim sebebom krenuo Pravim putem. Ali paša je u znak zahvalnosti prema Hadži Mejli babi dao renovirati kuću u Vukeljićima, Živčići koja i danas postoji. Usmena predaja nam prenosi da šejh Mejli baba dugo vremena nije htio da uđe u renoviranu kuću jer je to bio prvi objekat u tim krajevima građen na sprat od tvrdog materijala, komplet opremljena sa namještajem i posuđem. Kako se pripovjeda, svaki dan je išao iza kuće i plakao, jer se mnogo bojao Allaha,dž.š., pošto je takvu kuću u odnosu na svoje mještane smatrao luksuzom. Bojao se uzdaha i suze sirotinjske. Jednog dana na onom mjestu gdje je običavao plakati, poteče voda. Tek tada šejh Mejli baba odluči da koristi kuću što mu je Ali paša napravio. Izvor se nalazi petnaestak metara lijevo od ulaska u kuću koju narod prozva ‘pašina’ kuća.

s h mejli baba 1

Unutrašnjost turbeta šejh hadži Mejli babe u Vukeljićima

MEJLINA VODA

tadz s h mejli baba 1

Tadž šejh hadži Mejli babe

Postoji jedno vrelo u blizini kuće gdje je živio Hadži Mejli baba. Zove se ‘hadžijsko vrelo’. Mještani Vukeljića su oskudijevali vodom i Hadži Mejli baba je prije nego je krenuo na hadž proučio dovu tražeći od Allaha,dž.š., da seljane opskrbi sa vodom. Prenosi se da je hadži Mejli baba već prije dolaska u Bosnu išao na hadž sedam puta. Vrelo je ‘provrelo’ i voda je potekla. Kada se Hadži Mejli baba vratio sa hadža, vrelo je presušilo. Međutim, svake godine u vrijeme dana hadža vrelo provre i iz njega izvire hladna izvorska i uz to veoma ljekovita voda. U današnje vrijeme, šejh Mesud ef. Hadžimejlić je dao napraviti pumpu kojom se neprekidno izvlači ova zdrava i ljekovita voda kako bi se narod mogao okoristiti Mejlinom vodom.

AKO SI TI DŽELAL, JA SAM DŽEMAL

U vrijeme vladavine Dželal paše koji nije bio na dobrom glasu, bio je pogubljen šejh Ilhami baba. Odmah iza njegovog ubistva, Mejli baba je otišao kod Dželal paše u Travnik da mu prenese poruku da Božija Pravda mora biti zadovoljena i da se ravnoteža na mizanu mora ponovo uspostaviti. Tada je šejh Hadži Mejli baba rekao Dželal paši: ‘Ako si ti Dželal, ja sam Džemal.’ Ubrzo poslije toga, Dželal paša se razbolio i umro. Mejli baba je govorio da Dželal paša nema znakove pejgamberovog sunneta na sebi, iako je bio hafiz. U stvari, Dželal paša je bio pop koji je učio orijentalistiku u poznatim školama južne Italije i to je bio razlog zbog kojeg je jedna posebna delegacija, koja nikad prije nije bila u Bosni došla i ogasulila ga.

s mejli babin cibuk

Čibuk šejh hadži Mejli babe

Šejh Hadži Mejli baba je potomak Pejgamberovog, a.s., Ehli Bejta. Jedan od tih znakova je bio bijeli tadž sa bijelim sarukom, što prema nakšibendijskom usulu nose samo oni šejhovi koji su potomci Pejgamberovog, a.s., Ehli Bejta.
Šejh Hadži Mejli baba je obnovio rad mnogo tekija po centralnoj Bosni, uključujući i tekiju u Foči.

Iz porodičnog blaga preuzeo i piredio:
Prof. dr. Ćazim Hadžimjelić